Afwijzen van vergoeding van zorg omdat deze zorg niet is voorgeschreven door een multidiciplinair genderteam in één ziekenhuis.

Verzekeraars gaan er vaak vanuit dat zij geslachtsaanpassende behandelingen (zoals huidtherapie, logopedie, endocrinologie en/of chirurgie) alleen hoeven te vergoeden als er een verwijzing is van een genderteam in een ziekenhuis. Sinds de invoering van de Kwaliteitstandaard transgenderzorg, Somatisch in 2019 is dit onjuist. In de zorgstandaard staan de voorwaarden waaraan transgenderzorg moet voldoen.

Transgenderzorg is, volgens de zorgstandaard, een multidisciplinaire zorg die door verschillende behandelaars wordt gegeven. Deze behandelaars hoeven niet allemaal in hetzelfde ziekenhuis te werken. Voorwaarde is dat er een regiebehandelaar is, die de behandeling coördineert en er voor zorgt dat er een goede samenwerking is tussen de verschillende behandelaars.
Alle centra waar de samenwerking goed is geregeld en waar een regiebehandelaar is aangewezen voldoen aan de zorgstandaard. Ook de zogenaamde ketenzorg, waarbij de behandelaars op verschillende plekken werken, voldoet aan de zorgstandaard als aan deze voorwaarden is voldaan.

Mocht de zorgverzekeraar weigeren te betalen voor de behandeling en maak dan bezwaar en verwijs naar de zorgstandaard.

De zorgstandaard zegt hierover op pagina 44 e.v.:

Transgenderzorg is een multidisciplinaire behandeling, omdat vrijwel altijd meerdere medische specialismen betrokken zijn bij de begeleiding van personen met genderincongruentie, die hun zorg met elkaar afstemmen en gezamenlijk zorg bieden. Een gespecialiseerde psycholoog, psychiater of orthopedagoog voert de diagnostiek uit, voert de psychische evaluatie uit tijdens indicatiestellingen ondersteunt/begeleidt de transgender tijdens eventuele somatische behandelingen (opmerking van de redactie dit is regievoering). De intensiteit van de psychologische begeleiding wordt afgestemd op de individuele transgender. Afhankelijk van de behandelwens van de transgender kunnen naast de gespecialiseerde psycholoog, psychiater of orthopedagoog de volgende specialismen betrokken zijn:  Huisarts, kinderarts, mental healthprofessionals (zoals: maatschappelijk werk; seksuoloog), hormoonbehandeling (zoals (kinder-) endocrinoloog; gynaecoloog), chirurgie: (zoals plastisch chirurg; KNO‐arts; MKA‐chirurg; gynaecoloog; uroloog) en ondersteunende disciplines (zoals: logopedie; fysiotherapie; huidtherapie).

Deze zorgverleners werken in verschillende combinaties samen (zowel binnen als buiten een zorginstelling), waarbij de gespecialiseerde psycholoog, psychiater of orthopedagoog bijdraagt aan de indicatiestelling voor somatische zorg, zoals beschreven in module 1 (van de zorgstandaard). Het is belangrijk dat de gespecialiseerde psycholoog, psychiater of orthopedagoog goed op de hoogte is van de somatische behandelmogelijkheden en de bijdrage die die kunnen leveren aan het verminderen van de genderincongruentie, zodat zij de transgender hierin goed kunnen ondersteunen’.

Was de informatie op deze pagina nuttig?

Dagelijks staan meer dan 100 transvisie vrijwilligers belangeloos klaar voor onze doelgroep. Via onze contactgroepen, individuele gesprekken, infopunt, voorlichting maar ook via onze belangenbehartiging. Met jouw donatie kunnen wij nog meer betekenen voor onze doelgroep en transgenderzorg sneller toegankelijker maken.