Bijbetaling van Nebido: stand van zaken

In juni dit jaar publiceerden we ons onderzoek naar de ervaringen van testosteron-gebruikers. We hoopten met de resultaten van dit onderzoek tot een verandering in de vergoeding voor Nebido te komen. Nebido-gebruikers moeten namelijk ieder jaar € 250,- bijbetalen, omdat het middel als onderling vervangbaar met Sustanon wordt gezien. Samen met andere patiëntenorganisaties willen we dat die eigen bijdrage verdwijnt. We hebben een hoop aandacht gegenereerd voor dit probleem en er zijn vragen over gesteld in de Tweede Kamer.

Helaas heeft dit nog niet tot verandering geleid. Zo lang er geen nieuw, overtuigend wetenschappelijk onderzoek is gedaan waaruit blijkt dat er belangrijke verschillen tussen Sustanon en Nebido zijn, zal de eigen bijdrage van Nebido voorlopig waarschijnlijk nog blijven bestaan.
Deze eigen bijdrage komt dan bovenop het eigen risico dat iedereen die zorg gebruikt moet betalen. Dit eigen risico bedraagt voor 2021 € 385,- 
Het kan zinvol zijn om een aanvullende verzekering af te sluiten die de extra kosten van de eigen bijdrage kosten opvangt. Met een verzekering die ongeveer € 300,- aan extra medicatie dekt, kom je een heel eind.
De regeling die ervoor zorgt dat de bijbetaling nu maximaal € 250,- is (in plaats van ongeveer € 395,-) zal volgend jaar geëvalueerd worden. Als die regeling wordt versoberd of afgeschaft, dan kan het gebruiken van Nebido weer duurder worden dan het nu is.

Toch hebben we nog niet alle hoop opgegeven. De mogelijkheden om iets aan de vergoeding te veranderen worden beperkter, maar zijn nog niet helemaal opgedroogd. We blijven ons de komende tijd natuurlijk inzetten om tot een andere regeling te komen.