Congres over micro-discriminatie en hate-speech

Vier studenten van de opleiding Communicatie van de Hogeschool Utrecht organiseren op 14 januari 2021 een congres over micro-discriminatie en hate speech. Centraal staat discriminatie van de LGBTI-gemeenschap. In de bijlagen staan het programma en een flyer. In het programma en de flyer is ook opgenomen op welke manier je je kunt aanmelden voor dit gratis, online congres. Het congres is het verlengde van het Erasmus+ project Arguments Against Aggression.

Het AAA-project
Het AAA-project is een Europees project waarin wordt gekeken hoe bepaalde stakeholders, zoals social workers, docenten, medewerkers en vrijwilligers van maatschappelijke organisaties of ambtenaren kunnen reageren op homofobie, xenofobie, discriminatie, etc. De opleiding Communicatie van de HU participeert in dit project. Andere partners komen uit Duitsland, Griekenland, Slovenië, Slowakije, Oostenrijk en Spanje. De opleiding Communicatie heeft de andere projectpartners ervan weten te overtuigen dat het belangrijk is om bij discriminatie, homofobie, xenofobie etc. niet te polariseren, maar juist op zoek te gaan naar de verbinding: Dat noemt men verbindende communicatie genoemd. Tijdens het congres wordt onder andere deze manier van communiceren gepresenteerd.

Congres
In elk Erasmus+-project wordt van de partners verwacht dat zij een multiplier event organiseren. dat is ook de insteek op 14 januari 2021. Tijdens  het congres worden de verschillende kanten van homofobie en discriminatie van de LGTBI-community aan de orde gesteld. Er is een mooi programma waarbij partijen als: Roze in Blauw, de gemeente Utrecht, Universiteit van Utrecht, Movisie, Transgender Netwerk Nederland, Art. 1 Midden Nederland en Inclusive Works.eu hun medewerking hebben toegezegd.

Doelgroep van het congres
De doelgroep van het congres bestaat enerzijds uit studenten en docenten van relevante opleidingen zoals Social Works, lerarenopleidingen en Communicatieopleidingen en anderzijds uit maatschappelijk organisaties, zoals gemeenten, UWV, NGO’s, goede doelen, social workers ,enzovoort.

Zie voor meer informatie de website van dit project: http://contra-aggression.eu en facebook: https://www.facebook.com/contra.aggression/