Dank je wel!

Namens het bestuur en alle vrijwilligers willen wij je van harte bedanken voor je donatie. Door jouw gift kunnen wij ons werk voort blijven zetten en klaar staan voor onze gemeenschap.