Transvisie doet haar uiterste best om correcte en zo actueel mogelijke informatie te verstrekken. Ben je van mening dat er fouten of onjuistheden op deze website staan, meld die dan via ons contactformulier.

Iedereen die gebruik maakt – voor welke doeleinden dan ook – van de website van Transvisie gaat akkoord met onderstaande voorwaarden, die op elk gewenst moment kunnen worden aangepast.

  1. Transvisie stelt de informatie op deze website met de grootste zorg samen. Echter alle informatie beschrijft algemene trends en situaties, waaruit niet zonder meer conclusies voor een individueel geval kunnen worden getrokken. Voor een juiste beoordeling van je eigen situatie, dien je dus altijd te overleggen met je huisarts of een andere professionele hulpverlener of behandelaar.
  2. Voor de volledigheid of de bredere context verwijst Transvisie op deze website ook regelmatig naar websites van andere organisaties of andere derden. Transvisie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze informatie.
  3. Op alle tekst- en beeldmateriaal op deze website, en van onze nieuwsbrieven rust copyright dat toebehoort aan Transvisie, dan wel aan haar vormgeefster, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Bij teksten en beelden die benaderd kunnen worden via een hyperlink op onze website of in onze nieuwsbrief rusten de rechten bij derden.
  4. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd. Deze beperking geldt voor alle wijzen van schriftelijke of digitale vastlegging, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik. Voor elke uitzondering hierop dient u te beschikken over uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie van Transvisie. Transvisie behoudt zich in deze alle rechten voor. Dit is nadrukkelijk niet van toepassing op beeldmateriaal van derden. Beeldmateriaal van derden wordt alleen gebruikt ten gunste van die derden. Indien u van mening bent dat er op de website afbeeldingen zijn gebruikt waarvan u de rechten heeft, kunt u dit per omgaande via telefoon of e-mail melden aan ons, zie contactgegevens.
  5. Transvisie analyseert door middels van actieve cookies het gebruik van de transvisie website en bijbehorende subdomeinen. De Tracking data wordt verwerkt via Matomo en staan uiterlijk 30 dagen op onze webserver. Het bezoek van onze website wordt anoniem geregistreerd. Dit betekent dat wij geen personen of specifieke gebruikers uit de door ons verzamelde data kunnen herleiden.