Extra informatie rondom zelfmedicatie.

Nu de wachttijden in Nederland voor reguliere transgenderzorg extreem lang zijn, zoeken trans personen naar alternatieven om toch binnen een redelijke termijn met (hormoon)behandeling te kunnen beginnen. Noodgedwongen. We weten dat veel trans personen inmiddels zonder medische begeleiding hormonen gebruiken. Of hormonen voorgeschreven krijgen via buitenlandse zorgverleners. We gaan daarom de komende tijd informatie op de website toevoegen over hormoonbehandelingen via andere routes dan de reguliere Nederlandse genderpoli’s. Transvisie is geen voorstander van zelfmedicatie of starten met hormonen via buitenlandse organisaties, maar wil informatie geven zodat eenieder voor zichzelf de beste afweging kan maken.