Genderhome-bijeenkomst op zondag 10 juli.

Op zondag 10 juli hebben we weer een Genderhome-bijeenkomst in Eeterie de Globe (Humanitas-gebouw) in Groningen. Aanmelden voor de bijeenkomst mag (via genderhome-groningen@transvisie.nl), maar is zeker niet noodzakelijk.

Over de bijeenkomst

Thema: “Twijfelen is menselijk: hoe gezond is het om in onze transitie ook ruimte te geven aan onzekerheid?”

Tegenover een buitenwereld die vaak aarzelend reageert verdedigen we onze keuzes vaak met passie en overtuiging. Maar hoe zeker zijn we echt over onze keuzes? Hoever willen we gaan, hoe snel willen we dat doen? Willen we starten met de hormonen? Welke operaties willen we? In welke volgorde willen we die?

Soms twijfelen we aan het hele traject. ‘Ben ik wel trans genoeg?’ is een gehoorde vraag. Is die dysforie echt zo groot dat ik dit er allemaal voor over heb? Gecombineerd soms met angst om spijt te krijgen, want zeker niet alle veranderingen zijn omkeerbaar. Ook seksualiteit en geaardheid spelen een rol in die twijfels.

Maar ook deelkeuzes zijn soms lastig. Wat gaan die hormonen precies doen? Krijg ik de veranderingen die ik wil en niet de veranderingen die ik niet wil? Kan ik daarmee leven als ik die wel krijg? Of hoe nodig is die borstvergroting voor een trans vrouw nog na twee jaar van iets van borstgroei? Trans mannen twijfelen vaak aan de geslachtsveranderende operatie, dat proces is nog in ontwikkeling en kent nog veel complicaties.

Zelfs de sociale transitie confronteert je met keuzes die geen eenduidig antwoord kennen. Kom je na de zomervakantie opeens terug als je nieuwe zelf of ga je juist stapsgewijs mensen laten wennen aan de veranderingen?

Genoeg om twijfels over te hebben. Hoe gezond is dat? In hoeverre spelen sociale angsten een rol? Moet je soms niet gewoon doorpakken? Verminderen je twijfels naarmate je verder in het proces zit? Laten we het eens over onze dilemma’s hebben.

Aanmelden

Je hoeft je niet aan te melden voor deze bijeenkomst, maar het mag wel. Stuur ons als je je wilt aanmelden een mail via genderhome-groningen@transvisie.nl.

Locatie

Deze bijeenkomst vindt plaats in het Humanitasgebouw ‘Eeterie de Globe’, A-kerkhof 22 (zuidzijde), 9711 JB Groningen.

Tijd

Vanaf 14.00 uur kun je inlopen. Om 14.30 uur starten we officieel met een welkom. We borrelen nog wat na vanaf ongeveer 17.00 uur en sluiten af om 18.00 uur.

Terugblik op de bijeenkomst van 12 juni

Afgelopen keer hadden we het over wat onze gendergevoelens triggerde in boeken, films en media. Hoe dat speelde verschilde enorm per bezoeker. Sommigen hadden hele lijsten en anderen hadden er maar weinig mee. Op voorstel van een bezoeker deden we een rondje waarbij iedereen aan de beurt kwam. Achteraf bleek niet iedereen daar even blij mee. Voor een volgende keer moet het duidelijker zijn dat je zonder uitleg je beurt mag overslaan. Maar het maakte er op een goede manier ook een emotionele bijeenkomst van. Ervaringen die anders waarschijnlijk niet naar boven waren gekomen werden nu gedeeld.

De eerste keer dat de kledinghoek ‘Modemissers m/x/v’ er was, bleek dit initiatief direct vrij succesvol. Er was meer aanbod dan gedacht en vrij veel ging met andere mensen weer mee naar huis. Volhouden, mensen, maak een ander blij met jouw afdankertjes.

Ook de appgroep groeide weer. Soms maakt het veel los. De kwetsbaarheid van de doelgroep zorgt soms nog voor wat ongemakkelijke situaties. Inhoudelijk komen er soms heel waardevolle ontboezemingen langs.

Mededelingen

Op zaterdag 2 juli om 16.00 uur is bij Boekhandel Godert Walter, Oude Ebbingestraat 53 in Groningen, de presentatie van het boek “Tour de Trans” van Eus van der Grift. Een dubbel reisverslag: in ruim acht jaar liep en fietste hij samen met zijn hond van Groningen naar Istanbul. Tegelijkertijd maakte hij ook de oversteek van vrouw naar man om te eindigen als gendernomade. Eus is geen onbekende van ons en naar verluidt wordt Genderhome ook beschreven in zijn boek. Wij zijn allemaal expliciet uitgenodigd om erbij te zijn.

Mailinglijst

Ben of ken je Noordelijke transpersonen die graag mee willen doen aan de Genderhome-bijeenkomsten? Vraag ze ons een mail te sturen op genderhome-groningen@transvisie.nl, dan voegen we ze toe aan onze mailinglijst.