Heel goed nieuws uit Nijmegen van het Radboudumc

Naast de transgenderzorg voor kinderen en jongeren biedt het Radboudumc vanaf februari 2021 ook transgenderzorg voor volwassenen aan. Het Radboudumc gaat het volledige behandeltraject aanbieden, dus zowel de psychologische evaluatie genderincongruentie en begeleidingstrajecten, als hormonale behandeling, begeleiding bij vragen over vruchtbaarheid en alle vormen van genderbevestigende operaties. Het Radboudumc verwacht 200 transgender mensen per jaar te kunnen helpen. Samen met het Amsterdam UMC wordt bekeken hoe dit wordt ingevuld.

Vanaf 1 januari 2021 kunnen transgender personen naar het Radboudmc worden doorverwezen. Vanaf 1 februari 2021 wordt gestart met intakegesprekken voor genderbevestigende operaties voor mensen die al in een transitietraject zitten. (De operaties zelf kunnen pas worden ingepland zodra de landelijke afspraken rondom COVID-19 de niet-urgente zorg weer toestaan.) Vanaf 1 maart 2021 worden mensen uitgenodigd die nog aan een transitietraject moeten beginnen. 

Het Radboudumc heeft op dit moment nog geen wachtlijst voor de transgenderzorg voor volwassenen, maar gaat wel voorrang geven aan mensen die al in Amsterdam of Groningen op de wachtlijst staan. Ook voor operaties stond op 1 januari nog niemand ingepland. Toch kan het zijn dat iemand op een ingreep moet wachten omdat deze (nog) niet in de juiste fase van de transitie zit. Zo is het bijvoorbeeld afhankelijk van hoe lang al crosssekse hormonen worden gebruikt en hoe lengte van de sociale transitie.

Sinds 1 maart 2020 verzorgt het Radboudumc transgenderzorg voor kinderen en jongeren tot 16 jaar. Dit is in het derde kwartaal 2020 uitgebreid naar t/m 17 jaar. Vanaf nu kunnen jongeren ook terecht voor de volledige medische zorg zoals operaties. Helaas is er inmiddels wel een wachtlijst voor de intake aan het begin.

Naast jongeren die voor het hele zorgtraject naar het Radboudumc komen, gaat het Radboudumc ook jongeren begeleiden die al bij de Mutsaersstichting gezien worden. De Mutsaersstichting begeleidt kinderen en jongeren bij hun zoektocht naar hun genderidentiteit. Er wordt nu samengewerkt met kinderendocrinologen van het kinderziekenhuis in Antwerpen en het Amsterdam UMC (VUmc). De komende tijd kunnen jongeren van deze stichting terecht bij het Radboudumc voor de medische behandeling met puberteitsremmers.

Transvisie is heel blij dat al haar inspanningen om meer centra voor transgenderzorg te krijgen hebben geleid tot een centrum waar kinderen, jongeren en volwassenen voor het gehele transitietraject terecht kunnen.

Zie de website van het Radboudumc, Expersisecentrum Geslacht en Gender, voor meer informatie over de transgenderzorg aan kinderen, jongeren en volwassenen.