Kabinet maakt excuses voor oude Transgenderwet

Het kabinet heeft excuses gemaakt voor de oude Transgenderwet, die van 1985 tot 2014 van kracht was in Nederland, schrijven ministers Sander Dekker (Rechtsbescherming) en Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) maandag (30 november 2020_ in een brief aan de Tweede Kamer. Ook komt het kabinet met een financiële tegemoetkoming van 5.000 euro voor mensen die een transitie ondergingen toen de wet van kracht was.

Sinds 1985 was het volgens de Transgenderwet voor transgender personen mogelijk om hun geslachtsaanduiding te laten wijzigen op de geboorteakte. Daar werden wel verschillende voorwaarden aan verbonden, zoals aanpassing van het lichaam aan het gewenste geslacht en onomkeerbare sterilisatie. Deze vereisten zijn geschrapt in de Transgenderwet van 2014. Eind 2019 heeft het Transgendercollectief de Staat hiervoor aansprakelijk gesteld. Het collectief eiste erkenning, excuses en financiële genoegdoening voor het leed dat de, in de Transgenderwet, opgenomen voorwaarden hebben veroorzaakt. In een reactie hierop heeft het Kabinet erkenning en excuses overgebracht aan het collectief. Ook komt er een onverplichte financiële tegemoetkomingsregeling. De ministers Dekker en van Engelshoven hebben vandaag gesproken met het Transgendercollectief en namens de Staat de excuses over gebracht.

De erkenning en excuses hebben betrekking op de gehele periode waarin de Transgenderwet 1985 van kracht is geweest. Transgender personen die in de periode tussen 1 juli 1985 en 1 juli 2014 een fysieke transitie hebben ondergaan, uitmondend in de wijziging van de geslachtsregistratie in de geboorteakte, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. Het gaat om € 5000,- per persoon. De regeling wordt in de zomer van 2021 gepubliceerd.

Dit is wat Lisa van Ginneken, onze voorzitter hierover zegt: “Erkenning van leed, excuses en tegemoetkoming. Transgender mensen is decennialang hun vrijheid en lichamelijke integriteit ontnomen, erkent het Kabinet nu. Dit is een goede stap op de lange weg naar een gelijkwaardige plek voor transgender mensen in onze samenleving. Gefeliciteerd Willemijn da Campo, Transgender Netwerk Nederland en alle andere initiatiefnemers! Nu doorpakken met een verdere modernisering van de huidige Transgenderwet Sander Dekker !”