Minister anwoord op kamervragen over sterilisatie-eis uit het verleden

Minister Dekker van Rechtsbescherming heeft mede namen de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geantwoord op vragen van de Kamerleden Özütok en Van den Berge (beiden Groen Links) over het bericht ‘Transgender eist excuses overheid: ‘Om vrouw te worden, moest ik me laten steriliseren”. In dit antwoord erkent de minister het leed dat is aangedaan. Over excuses en compensatie beraadt hij zich nog.

Voor de gestelde varen en door de minister gegeven antwoorden wordt verwezen naar de daadwerkelijke beantwoording.