Minister stuurt brief over situatie in de transgenderzorg naar de Tweede Kamer

Vandaag 26 november heeft minister Bruins (VWS, Curatieve Zorg) een brief aan de Tweede en Eerste Kamer gestuurd over de voortgang van de werkzaamheden van de Kwartiermaker Transgenderzorg en over de huidige situatie in de transgenderzorg. Zie brief minister of op de website van de Tweede Kamer.

Er blijkt meer nodig is om de transgenderzorg op orde te krijgen. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeten zich nog meer inspannen om de transgenderzorg op orde te krijgen. Dit is het standpunt van Transvisie naar aanleiding van de Kamerbrief van de minister. Lisa van Ginneken, onze voorzitter zegt daarover: “We zien wel goede ontwikkelingen, maar helaas vertaalt dat zich nog niet in kortere wachttijden en betere zorg, en dat is keihard nodig als je het recente tevredenheidsonderzoek leest”.

Vandaag informeerde de minister de beide Kamers over de voortgang van de Kwartiermaker, die vorig jaar op aandringen van Transvisie door het ministerie en Zorgverzekeraars Nederland is aangesteld om de vastgelopen transgenderzorg in beweging te krijgen. Belangrijkste conclusie van de Kwartiermaker is dat de lange wachttijden niet noemenswaardig zijn verbeterd ten opzichte van dit voorjaar. Wel is er enig perspectief, want veel met name kleinere zorgaanbieders hebben hun capaciteit voor volgend jaar flink kunnen vergroten. Lisa: “Het is balen dat de wachttijd niet is verbeterd, maar gezien de nog steeds toenemende vraag naar transgenderzorg ben ik al blij dat hij niet verder is toegenomen. Maar met wachttijden die stagneren rond de anderhalf jaar voor een intake bij de grootste aanbieder is het duidelijk dat er nog meer moet gebeuren dan nu gedaan wordt.” (Bijgevoegd de Voortgangsbrief van de Kwartiermaker zelf Voortgangsbrief-kwartiermaker).

Bij de Kamerbrief is ook het onderzoek gepubliceerd dat de Kwartiermaker Transgenderzorg samen met Transvisie heeft gedaan naar ervaringen en behoeften in de transgenderzorg. Daaruit blijkt dat ruim 80% van de transgender personen de wachttijd en de duur van het diagnostisch traject van 9 à 10 maanden allebei (te) lang vinden. Wachten roept schrikbarend vaak gevoelens van depressie, suïcide en sociale isolatie op. “Het onderzoek bevestigt dat gecentraliseerde academische zorg zijn beste tijd heeft gehad. Iedereen moet alles op alles zetten om die wachttijd verder terug te dringen. Meer zorgaanbod en eenvoudigere procedures”, aldus Lisa. (Bijgevoegd het integrale onderzoeksrapport Onderzoeksrapport-ervaringen-en-behoeften-van-transgenders-in-de-zorg).

Gelijktijdig met de tussenrapportage van de Kwartiermaker informeerde de minister de Kamers over de publicatie van de Kwaliteitsstandaard Somatische Transgenderzorg. Deze standaard beschrijft waaraan goede transgenderzorg moet voldoen. Transvisie heeft intensief onderhandeld over deze standaard en is blij dat hij er nu eindelijk is. “Met deze standaard zetten we een belangrijke stap richting de moderne transgenderzorg waar transgender personen al jaren om vragen”, aldus Lisa. “Helaas is het ons niet gelukt om de transgender personen een gelijkwaardige stem te geven bij de indicatiestelling; de besluitvorming over het al dan niet krijgen van zorg. Dit is in de eerste plaats vanuit mensenrechtelijk perspectief noodzakelijk. Daarnaast kost de huidige werkwijze onnodig veel tijd en geld en werkt het wachtlijsten in de hand. In veel landen zien we veel grotere stappen genomen worden en de Nederlandse transgenderzorg loopt hierop achter.” (De Nederlandse Somatische Zorgstandaard is gepubliceerd in de Richtlijnendatabase).

Transvisie is erg te spreken over de rol van de Kwartiermaker. “Hij brengt partijen bij elkaar, neutraliseert de soms van belangen doordrenkte discussies en wijst concrete oplossingsrichtingen aan voor problemen”, aldus Lisa. Transvisie is blij dat de minister en Zorgverzekeraars Nederland hebben besloten om de opdracht van de Kwartiermaker Transgenderzorg te verlengen: “Jarenlang achterstallig onderhoud aan de transgenderzorg los je niet in één jaar op. Het is goed dat de Kwartiermaker nog even blijft helpen”.

[Naast dit nieuwsbericht over het versturen van de Kamerbrief gaan we in twee aparte nieuwsberichten nader in op de Somatische Zorgstandaard (Titel nieuwsbericht: Nederlandse kwaliteitsstandaard voor de somatische transgenderzorg vastgesteld) en op het onderzoeksrapport transgenderzorg (Titel nieuwsbericht: Reactie Transvisie op de uitkomsten van het onderzoek naar de transgenderzorg)].

Zie ook:

  • het artikel op de site van de NOS. Ook het NOS journaal (18.00 en 20.00 uur op dinsdag 26 november) heeft items besteed aan het uitkomen van deze Kamerbrief en de uitkomsten van het onderzoek van de Kwartiermaker.
  • het artikel in de NRC: Wachttijden voor transgenderzorg dalen maar niet.