onderlingcontact_homogroep

Goed nieuws:  De Homogroep organiseert weer fysieke bijeenkomsten. Voor meer informatie klik hieronder op “Frequentie, dagen en tijden, locatie”

Transgenderzijn heeft niets te maken met seksuele voorkeur. Transgender mannen kunnen hetero-, homo-, bi- of aseksueel zijn, net als iedereen. De Homogroep is een open groep voor transgender mannen vanaf 18 jaar, die zich aangetrokken voelen tot mannen en dus homo- of biseksueel zijn.

Frequentie Maandelijks
Wanneer 1e zaterdag van de maand
Tijden 14.45 – 16.15 uur, uitloop tot 17.00 uur
Locatie De Dansfabriek, Hildo Kropstraat 8, 3431CC Nieuwegein.

Bij de Homogroep praten de deelnemers met elkaar aan de hand van verschillende thema’s. Het thema komt voort uit onderwerpen die de deelnemers zelf aandragen. Daarnaast is er tijd om ervaringen uit te wisselen of gewoon een praatje te maken.

De Homogroep wordt begeleid door ervaringsdeskundige, vrijwillige begeleiders.

Transvisie is er voor iedereen. Wij vinden het belangrijk dat alle trans personen en hun naasten een bijeenkomst kunnen bezoeken als zij daar behoefte aan hebben. Transvisie vergoedt de reiskosten naar en van een bijeenkomst aan bezoekers met een laag inkomen, die de kosten niet zelf kunnen betalen en die de kosten ook niet vergoed krijgen van een andere instantie (gemeente, zorgverzekering, etc.). Transvisie is daarvoor aangewezen op donaties.

Vergoeding vindt in principe plaats op basis van OV-kosten. Van mensen die redelijkerwijs geen gebruik kunnen maken van het OV worden de autokosten vergoed op basis van een bepaald bedrag per km. en evt. de parkeerkosten.

Een bezoeker die hiervoor in aanmerking wil komen vraagt aan een begeleider van de groep het ‘Declaratieformulier bezoeker’ en vult dit formulier volledig in. Op het formulier geeft de bezoeker met een vinkje aan dat deze zonder vergoeding het zich niet of alleen met moeite had kunnen veroorloven om naar de groep te komen. Er hoeven geen bewijsstukken van laag inkomen of uitleg te worden bijgevoegd. We vertrouwen op de eigen inschatting van de bezoeker. Op die manier hopen we mensen tegemoet te komen die het echt nodig hebben.
De bezoeker stuurt het formulier per keer per e-mail aan penningmeester@transvisie.nl, of per post aan Transvisie, t.a.v. Penningmeester, Niasstraat 1, 3531 WR Utrecht.

Tijdens de bijeenkomsten zijn onze omgangsregels-2021 van toepassing.

E-mail homogroep@transvisie.nl
Algemeen nummer Transvisie zie  contactgegevens
16