TransAnders

TransAnders is een open gespreksgroep voor mensen die zich niet thuis voelen in de gangbare genderhokjes en die zoekende zijn en vragen hebben over hun genderidentiteit. Binnen deze groep blijkt er vooral behoefte te zijn aan het uitwisselen van ervaringen. Hoe om te gaan met je ‘ergens tussenin’ genderidentiteit in het dagelijkse leven. Vanuit deze ervaringen en vragen die leven gaat het gesprek de diepte in. Zelfontplooiing en veiligheid staan centraal.

TransAnders organiseert maandelijks twee reguliere bijeenkomsten en één online bijeenkomst. De reguliere bijeenkomsten vinden plaats in Nieuwegein en Groningen. In Groningen gelijktijdig met de bijeenkomsten van Genderhome Groningen.

Agenda

Voor wie?

Behalve transgender mannen en vrouwen, die duidelijk ervaren dat hun genderidentiteit niet overeenkomt met het geboortegeslacht en daar wat aan willen doen, zijn er ook mensen die zich in meerdere of mindere mate genderincongruent voelen, maar niet dusdanig dat ze een (volledige) geslachtsaanpassing overwegen. Sommigen hebben wel de behoefte om een gedeeltelijke fysieke aanpassing te doen, anderen hebben die behoefte helemaal niet. Het merendeel voelt zich tussen beide seksen in, maar de mate waarin kan bij eenieder aanzienlijk verschillen. Ze voelen zich noch man noch vrouw, of tegelijkertijd beide, ofwel transgender, tussengender, intergender, non binair, genderfluide, androgyn, pangender, Deze mensen ervaren hun genderincongruentie vaak als een intens storende omstandigheid, die het dagelijks functioneren danig onder druk kan zetten. Want hoe geef je invulling aan wat je ten diepste als jouw eigen unieke genderidentiteit ervaart in een binaire samenleving, die vooralsnog gebaseerd is op de hokjes ‘man’ en ‘vrouw’? Deelname vanaf 18 jaar en ouder.

Frequentie, dagen en tijden, locatie.
FrequentieMaandelijkse bijeenkomsten
Wanneer3e zaterdag van de maand
Tijden14:00 – 17:00 uur, inloop: vanaf 13.30 uur
LocatieNieuwegein
Frequentie       Maandelijkse bijeenkomsten
Wanneer2e zondag van de maand
Tijden14.30 – 17:00 uur, inloop vanaf 14.00, gezamenlijke uitloop met de bezoekers van Genderhome Groningen tot 18.00 uur
LocatieGroningen
FrequentieMaandelijkse bijeenkomsten
Wanneer2e zaterdag van de maand
Tijden14.00 – 15:30 uur
LocatieZoom
AanmeldenVooraf aanmelden via transanders@transvisie.nl
Nieuwsbrief

Voor uitgebreidere informatie, die specifiek bedoeld is voor bezoekers en belangstellenden, kun je je abonneren op de nieuwsbrief van TransAnders. Dat kan via het e-mailadres transanders@transvisie.nl. De algemene nieuwsbrieven van Transvisie staan op deze website pagina nieuwsbrieven.

Nieuws vanuit onze groep
 • All Posts
  •   Back
  • Vrouwengroep
  • Mannengroep
  • Homogroep
  • TransAnders
  • Go
  • Jongeren Go
  • Online jongeren
  • LVB
  • herkenning
  • jongvolwassenen
  • transgender en geloof
  • Genderhome groningen
  • Enschede
  • Transcafé LVB