TransAnders.

Contactgroep voor non binaire personen.

Volwassenen / Adults

TransAnders is een open gespreksgroep voor mensen die zich niet thuis voelen in de gangbare genderhokjes en die zoekende zijn en vragen hebben over hun genderidentiteit. Binnen deze groep blijkt er vooral behoefte te zijn aan het uitwisselen van ervaringen. Hoe om te gaan met je ‘ergens tussenin’ genderidentiteit in het dagelijkse leven. Vanuit deze ervaringen en vragen die leven gaat het gesprek de diepte in. Zelfontplooiing en veiligheid staan centraal.

TransAnders organiseert maandelijks twee reguliere bijeenkomsten en één online bijeenkomst. De reguliere bijeenkomsten vinden plaats in Nieuwegein en Groningen. In Groningen gelijktijdig met de bijeenkomsten van Genderhome Groningen.

Voor wie.

  • Behalve transgender mannen en vrouwen, die duidelijk ervaren dat hun genderidentiteit niet overeenkomt met het geboortegeslacht en daar wat aan willen doen, zijn er ook mensen die zich in meerdere of mindere mate genderincongruent voelen, maar niet dusdanig dat ze een (volledige) geslachtsaanpassing overwegen. Sommigen hebben wel de behoefte om een gedeeltelijke fysieke aanpassing te doen, anderen hebben die behoefte helemaal niet. Het merendeel voelt zich tussen beide seksen in, maar de mate waarin kan bij eenieder aanzienlijk verschillen. Ze voelen zich noch man noch vrouw, of tegelijkertijd beide, ofwel transgender, tussengender, intergender, non binair, genderfluide, androgyn, pangender, …..Deze mensen ervaren hun genderincongruentie vaak als een intens storende omstandigheid, die het dagelijks functioneren danig onder druk kan zetten. Want hoe geef je invulling aan wat je ten diepste als jouw eigen unieke genderidentiteit ervaart in een binaire samenleving, die vooralsnog gebaseerd is op de hokjes ‘man’ en ‘vrouw’?
  • Deelname vanaf 18 jaar en ouder.

Frequentie, dagen en tijden, locatie.

TransAnders
Frequentie Maandelijkse bijeenkomsten
Wanneer 3e zaterdag van de maand
Tijden 14:00 – 17:00 uur, inloop: vanaf 13.30 uur
Locatie Nieuwegein

Onze ontmoetingsruimte in Nieuwegein is helaas ongeschikt voor rolstoelgebruikers. Neem contact met ons op voor meer informatie en/of het bespreken van andere mogelijkheden.

TransAnders
Frequentie Maandelijkse bijeenkomsten
Wanneer 2e zondag van de maand
Tijden 14.30 – 17:00 uur, inloop vanaf 14.00, gezamenlijke uitloop met de bezoekers van Genderhome Groningen tot 18.00 uur
Locatie Groningen
TransAnders
Frequentie Maandelijkse bijeenkomsten
Wanneer 2e zaterdag van de maand
Tijden 14.00 – 15:30 uur
Locatie Zoom
Aanmelden Vooraf aanmelden via transanders@transvisie.nl

Agenda.

Contactgegevens.

Nieuws en mededelingen.

Nieuwsbrief.

Voor uitgebreidere informatie, die specifiek bedoeld is voor bezoekers en belangstellenden, kun je je abonneren op de nieuwsbrief van TransAnders. Dat kan via het e-mailadres transanders@transvisie.nl. De algemene nieuwsbrieven van Transvisie staan op deze website pagina nieuwsbrieven.

Achtergrondinformatie.

Achtergrondinformatie is te vinden op onze pagina ‘Transitie‘ en specifiek op onze pagina ‘Genderzoekend, transgender en non-binair‘, maar ook op de pagina’s boeken en film tips en persoonlijke ervaringen.