Onderzoek overlijdensrisico tijdens hormoonbehandelingen.

Naar aanleiding van dit bericht vragen over hormonen? Klik hier voor meer informatie

De nieuwskrant Trouw deelde vandaag op hun website het onderzoeksresultaat van het VUMC Amsterdam. Het onderzoek onder leiding van Martin den Heijer richtte zich op de gezondheidseffecten van een medische transitie bij Transgender mensen.
Het onderzoek toont dat Transgender mensen na een medische transitie jaarlijks een grotere overlijdenskans hebben dan cis-gender mensen. Dat komt vooral doordat zij meer risico lopen op hart- en vaataandoeningen, hiv-gerelateerde ziekte, longkanker en niet-natuurlijke oorzaken.

Het onderzoek had het voornaamste doel te onderzoeken of de hormoonbehandelingen effect hebben op levensverwachting van Transgender mensen. Alhoewel er geen verhoogd overlijdensrisico lijkt te zijn door het gebruik van hormonen heeft het onderzoek wel degelijk een verhoogd overlijdensrisico aangetoond.
Uit het onderzoek kan worden opgemaakt dat Trans vrouwen eerder lijken te overlijden aan hartaandoeningen, hiv, longkanker en zelfdoding. Bij Trans mannen komt de hogere sterftekans vooral door niet-natuurlijke doodsoorzaken, met name zelfdoding. Maar zelfdoding en hiv onder Transgender mensen kwam vooral voor in de eerste onderzochte periode (1970-1989) 

Hoewel die doodsoorzaken afnamen, bleef het overlijdensrisico van Transgender mensen over de hele linie gelijk. Dat kan te maken hebben met een verandering in de genderzorg zeggen de onderzoekers. Voor behandelingen met hormonen kwamen in het verleden alleen mensen in aanmerking die geen onderliggende klachten hadden. Nu worden hormoonbehandelingen, vanwege hun vele voordelen voor de betrokkene, ruimer toegepast.
De onderzoekers willen met dit resultaat duidelijk maken dat voor het vergrote van de overlevingskans van Transgender mensen niet moet worden gekeken naar de hormoonbehandelingen maar naar de nazorg. Het gaat hier dan vooral om Hart en longklachten, depressie en sociale isolatie.

In dit nieuwsbericht wordt er gesproken over zelfdoding. Denk jij aan zelfmoord? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 113 of 0800-113 (gratis) of de chat.