Online bijeenkomsten voor jongeren gaan in 2021 door!

In het derde kwarttaal van 2020 zijn een aantal enthousiaste vrijwilligers bij Transvisie gestart met online bijeenkomsten voor genderzoekende jongeren. Er zijn bijeenkomsten voor jongeren van 13-15 jaar en voor jongeren van 15-17 jaar georganiseerd. Het bleek een schot in de roos. Vandaar dat besloten is ook in 2021 door te gaan met deze online bijeenkomsten. Sterker nog de bijeenkomsten worden uitgebreid met online bijeenkomsten voor jongeren van 11-13 jaar. De deelnemers van vorig jaar gaven aan dat ze het leuk vonden om mee te doen en nieuwe vrienden te maken, waar je niks aan uit hoeft te leggen.

Maandelijks organiseren we een online bijeenkomsten onder begeleiding van ervaringsdeskundige vrijwilligers van Transvisie (ouders van transgender kinderen/jongeren of transgender volwassenen). Er zijn drie leeftijdscategorieën: 11-13 jaar, 13-15 jaar en 15-17 jaar. Jongeren kunnen zich opgeven via https://www.transvisie.nl/lotgenotencontact/online-jongeren/.

Transvisie zet zich in om naast deze online bijeenkomsten voor jongeren ook de reguliere bijeenkomsten van Go voor kinderen en jongeren door te laten gaan. Jongvolwassenen vanaf 18 jaar kunnen terecht bij onze Jongvolwassenengroep of bij een van de andere reguliere groepen. Vooralsnog zijn deze bijeenkomsten de komende weken ook online.