Patiëntenorganisatie Transvisie stuurt brandbrief naar Tweede Kamer over monopoliepositie VUmc

Mede naar aanleiding van het het stoppen van het LUMC om nog genderkinderen in behandeling te nemen en het stoppen van geslachtsoperaties in het NWZ in Alkmaar, heeft Patiëntenorganisatie Transvisie een brandbrief naar de Tweede Kamer gestuurd. Transvisie maakt zich grote zorgen over de monopoliepositie van het VUmc die meer en meer ontstaat. Wie herinnert zich niet het sluiten van de deuren van het VUmc voor transgenders in 2014. Transvisie pleit in hoor brief voor:

  • Afschaffing van de verplichte psychologische screening;
  • Verplichte spreiding van de verstrekking van hormonen en ondersteuning daarbij minimaal over alle ziekenhuizen;
  • Het instellen c.q. aanwijzen van minimaal een tweede centrum voor de verrichting van genderbevestigende operaties, onafhankelijk van het VUmc;
  • Volledige vergoeding van genderbevestigende operaties in het buitenland, inclusief reis- en verblijfskosten, zolang complicatiecijfers geen verbetering laten zien en hier geen alternatieven voorhanden zijn
  • De Nza de monopoliepositie van het VUmc in de gewijzigde marktsituatie te laten onderzoeken.
    Ben je benieuwd naar de inhoud van de brief, je kunt de brief monopolie-vumc downloaden.

De Tweede kamer heeft de patiëntenorganisatie inmiddels laten weten de brief te hebben voorgelegd aan de minister, met het verzoek te antwoorden. Dat antwoord hebben we nog niet ontvangen.