Uitgebreid rapport over de behoeften van transgender en non-binaire kinderen en jongeren

Rainbow Health Ontario heeft met steun van de provincie Ontario een uitgebreid rapport gepresenteerd over de begeleiding en het sociaal klimaat die transgender kinderen en jongeren en hun ouders en verzorgers nodig hebben. De schrijvers van het rapport hebben zich vanaf het begin laten bijstaan door een adviesraad, die bestond uit: ouders van transgender kinderen en jongeren, transgender jongeren en behandelaars van transgender kinderen en jongeren. 

Het rapport handelt over de plek van transgender en non-binaire kinderen en jongeren in de samenleving en hun kwetsbaarheid daarbij. Daarbij wordt uitgebreid op een veelheid van onderwerpen ingegaan, zoals:

  • Genderbevestiging en ondersteuning door ouders, hulpverlening en samenleving als belangrijkste beschermende factor voor deze kinderen.
  • Aandacht voor de invloed van de verschillende culturele achtergronden van deze kinderen (First nation (Indiaanse), Afrikaans, Latijs-Amerikaanse, nieuwkomers, stad en platteland, etc. achtergrond).
  • Aandacht voor het belang van het depathologiseren van genderdiversiteit, het is geen stoornis maar een variant.
  • Aandacht voor het feit dat: non-binaire kinderen nog onvoldoende in beeld zijn bv. bij de hulpverleners en nog weinig aandacht is voor transgender kinderen met een handycap.
  • Er wordt ingegaan op de handelingsverlegenheid van de behandelaars en hulpverleners.
  • Risicofactoren zoals dakloosheid, sekswerk en geweld komen aan de orde.
  • Het belang van het contact met andere transgender en/of non-binaire kinderen of jongeren.

Het rapport komt met een veelheid van aanbevelingen (pagina V, VI en VII en vanaf pagina 64). 

Hoewel dit rapport geschreven is over de situatie in Ontario, is het zo uitgebreid en genuanceerd, dat het zeker ook bruikbaar is in de Nederlandse situatie. Er zijn veel overeenkomsten tussen Ontario en Nederland, qua samenstelling van de bevolking en hoeveelheid inwoners. In het rapport wordt ervan uitgegaan dat 0,7 – 3,2% van de kinderen en jongeren zich niet thuis voelt in de tweedeling man/vrouw. Deze cijfers komen overeen met andere uitgevoerde wereldwijde onderzoeken. In de Nederlandse situatie zou dat betekenen dat we het hebben over een groep van ca. 24.000 – 108.000 kinderen en jongeren tot 18 jaar. Dat is een grote groep kinderen en jongeren waarvan slechts een relatief klein deel in beeld is bij behandelaars of hulpverleners. Dat is de groep die medische zorg nodig heeft. Ondersteuning van kinderen en jongeren en hun ouders wordt op dit moment nog voor een belangrijk deel uitgevoerd door vrijwilligers. Dat is op termijn niet haalbaar in verband met de grootte van de groep. Er is in Nederland geen inventarisatie of onderzoek waarbij in beeld wordt gebracht wat gender-onderzoekende kinderen nodig hebben, wanneer zorg nodig is, welke knelpunten er zijn, wat leerkrachten nodig hebben, etc. Dit rapport uit Ontario kan een voorbeeld zijn voor een dergelijke inventarisatie. 

Ben je nieuwsgierig geworden? Lees het volledige ‘Trans and non-binary children and youth: A roadmap for improving services in Ontario‘. Op deze pagina is het rapport te vinden in het Engels en in het Frans.