Sekseaanduiding verdwijnt van Nederlandse identiteitskaarten

Minister van Engelshoven heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat de geslachtaanduiding over een aantal jaren (2024/2025) gaat verdwijnen van de identiteitskaart. Dit om onnodige sekseregistratie te beperken. In verband met Europese regelgeving blijft ‘man’, ‘vrouw’ en een ‘x’ wel staan in het paspoort. Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen grote nadelige praktische gevolgen zijn voor organisaties die identiteitskaarten beroepshalve controleren. Wel moeten politie en marechaussee worden geïnstrueerd en moeten andere lidstaten worden geïnformeerd.