Transvisie brengt NZa in actie op wachttijden

De wachttijden in de transgenderzorg zijn dramatisch. Dat is bekend. Half februari van dit jaar besprak Transvisie de situatie met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en verzocht om hulp. De NZa bleek zeer welwillend om ons te helpen binnen de mogelijkheden die ze daar voor hebben. Ons verzoek om hulp hebben we formeel in een brief (brief-transvisie) verwoord.

Naar aanleiding van onze brief en het gesprek heeft de NZa besloten:

  • de transgenderzorg op te nemen in het Actieplan wachttijden in de zorg. Dit zorgt er voor dat de situatie meer bestuurlijke en politieke aandacht krijgt. De NZa rapporteert namelijk regelmatig over de voortgang in het actieplan, zoals begin dit jaar. Zie een bericht uit mei 2017 en een bericht uit januari 2018 hierover. De komende tijd zal NZa in overleg met Transvisie concretiseren hoe de transgenderzorg een plek in dit actieplan krijgt.
  • de betrokken partijen bijeen te vragen voor bestuurlijk overleg met de voorzitter van de NZa. Dit klinkt wat ambtelijk, maar is een goede gelegenheid om krachtige acties af te spreken.

De NZa heeft dit onlangs per brief (reactie-nza) aan ons bevestigd.

Wij zijn erg blij met dit resultaat. Deze bestuurlijke druk brengt en houdt partijen hopelijk in beweging. Natuurlijk brengt bestuurlijke druk op zichzelf geen oplossingen. Daarvoor moet je concreet met elkaar aan de slag.

Daarom heeft Transvisie de rol op zich genomen om als een ketenregisseur te proberen met de zorgaanbieders concrete stappen tot verbetering te zetten. Op 16 januari j.l. hadden we daarover voor het eerst overleg met VUmc (ook namens UMCG) en zo goed als alle gespecialiseerde GGZ instellingen en/of psychologenpraktijken. Begin april komt deze groep voor een tweede keer onder leiding van Transvisie bij elkaar.

Dat Transvisie nu dat proces trekt, wordt door de zorgaanbieders als positief gezien. Tegelijk is dat een rol die we zonder financiële middelen niet lang kunnen vervullen. Helaas zag de NZa geen mogelijkheden ons hierin te helpen. Overleg met het Ministerie van VWS heeft op dat punt ook nog geen resultaat gebracht.

PS: Transvisie is nog op zoek naar een fondsenwerver. Kijk op onze vacaturepagina.