Transvisie, TNN en COC sturen brief aan de minister van VWS

Gisteren, 31 mei 2018, hebben Transvisie, TNN  en COC gezamenlijk een brief aan de minister van VWS gestuurd om de penibele situatie in de zorg van transgender mensen aan de orde te stellen. De aanleiding voor deze brief is het gewijzigde wachtlijstenbeleid van het VUmc en de reactie van de minister op vragen van de SP Kamerlid Hijink naar aanleiding van het statement van Transvisie van 23 maart jl. over de stagnerende zorg aan transgender jongeren. De brief gaat in op de wachttijdenproblematiek en doet ook een aantal suggesties om knelpunten op te lossen.

De integrale brief is te lezen.