Verslag Bijeenkomst 4 februari | Transcafe LVB

Op 4 februari was er een Transcafe LVB bijeenkomst bij Pluryn.

Er waren 14 deelnemers, sommige mensen hadden begeleiding mee.

De bijeenkomst bestond uit 3 delen.Het eerste deel was kennis maken met elkaar.Maar ook vertellen hoe dit middag zou gaan en het bedanken van Pluryn.

Het tweede deel was een workshop. Iedereen had een keuze voor een van de 3 workshops:
1.Make-up workshop van Sylvia van Trans Life Style
2.Workshop baarden maken van Quint en Alex
3.Trans-kwartet spelen met Gio

Na de workshops hebben we en groepsfoto gemaakt. Daarna was het pauze.

In de pauze kregen we trans-cakejes bij de koffie en de thee.

In deel 3 van de dag gingen we naar de gymzaal voor een “Ren je rot” spel.

Iedereen stond aan 1 kant van de zaal en dan werd er een vraag gesteld. De vraag ging meestal over dingen die met gender te maken hebben.

Deelnemers moesten kiezen uit 3 antwoorden en naar die plek in de zaal rennen.

Was het antwoord goed dan kreeg je een snoepje, wie op het eind de meeste goede antwoorden had en dus de meeste snoepjes had gewonnen.

Daarna hebben we gezamenlijk de dag afgesloten.

Bedankt dat je er was.

De volgende bijeenkomst is 3 juni in Utrecht tijdens de Utrecht Canal Pride.