Wat doen onze belangenbehartigers?

Omdat het werk van onze belangenbehartigers voornamelijk op de achtergrond plaatsvind kan het doen ogen alsof er vanuit Transvisie niet veel gebeurt. Dit is juist het tegenovergestelde! De belangenbehartiging is een belangrijke afdeling binnen onze organisatie. Het team bestaat uit juristen, specialisten en ervaringsdeskundigen met ieder een eigen dossier.

Het team houdt zich bezig met onderwerpen die wij ieder jaar afstemmen doormiddels van wat er speelt binnen de doelgroep. Naast dossiers die door ons zelf worden gestart zijn wij ook betrokken bij bijvoorbeeld het opstellen van nieuwe zorgstandaarden, verbeterplannen in de zorg en worden wij gevraagd een actieve rol te vervullen binnen zorgadviesraden.

Goed om te weten dat ook de belangenbehartiging volledig draait op vrijwilligers en dat de functie veel vraagt van iemands vrijetijd. Alle belangenbehartigers doen hen best om zo snel en goed mogelijk tot het gewenste resultaat te komen.

Onze belangenbehartigers komen op voor de algemene en individuele belangen van transgender personen in zorg. Wist je dat wij je kunnen helpen bij een afwijzing van je zorgverzekeraar om zorg te vergoeden? Voor meer informatie kan je contact opnemen met het Transgender Infopunt Nederland via infopunt@transvisie.nl

Wil je weten wat op de agenda van 2023 staat? Lees het hier in ons jaarplan.