Zelfmedicatie

Vandaag (20-02-2020) is er een artikel in Trouw verschenen over het feit dat veel transgenders zelf aan de slag gaan met hormonen, met alle gezondheidsrisico’s van dien. Een artikel dat door allerlei andere media is overgenomen. Daarnaast plaatste Trouw een interview met Maaike een zg. DIY-transgender.

Zelfmedicatie is een onderwerp waar Transvisie al langer aandacht voor vraagt. Uit een door Transvisie in 2016 uitgevoerd onderzoek bleek, dat zelfmedicatie veel voorkomt. Ook bleek een verband tussen het aantal mensen dat tot zelfmedicatie bereid was en de lengte van de wachttijden. Zo was 21% van de transgender vrouwen bereid tot zelfmedicatie over te gaan bij wachttijden tot 12 maanden. Werden de wachttijden langer dan 12 maanden, steeg dit percentage naar 41%! Een verdubbeling dus. Van de transgender mensen die daadwerkelijk aan zelfmedicatie deden had 62% totaal geen medische begeleiding. Trouw heeft een aantal zorgaaanbieders gevraagd of zelfmedicatie vaak voorkomt. Deze hebben daarop een schatting gegeven. Er is tot op heden geen goed (vervolg)onderzoek uitgevoerd naar zelfmedicatie.

Transvisie raadt zelfmedicatie in verband met de gezondheidsrisico’s ten zeerste af. Toch begrijpen we wel dat mensen een eigen weg proberen te zoeken omdat transgender mensen nog altijd onvoldoende snel geholpen worden.

Transvisie is blij dat de door haar bepleite decentralisatie, die uiteindelijk tot kortere wachttijden moet leiden, is ingezet. Het veld van zorgaanbieders, zorgverzekeraars, ministerie en kwartiermaker beweegt ook meer en meer mee in die richting. Het aantal zorgverleners is in de afgelopen paar jaar toegenomen. Binnenkort start het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen met transgenderzorg (in eerste instantie voor transgender kinderen en jongeren, mogelijk later ook voor volwassenen). Ook andere partijen overwegen transgenderzorg te gaan aanbieden.

Helaas dalen de wachttijden nog niet flink, maar een lichtpuntje is dat ze ook niet zijn toegenomen. Zo is in het laatste jaar de zorgvraag met zo’n 20 % gestegen, die stijging zie je niet terug in de wachttijden. Transvisie blijft zich inzetten om de wachttijden tot een acceptabel niveau terug te brengen en roept alle partijen op daar hard aan te blijven werken. Zelfmedicatie zal dan vanzelf verminderen.

In de avond is er een item over de zelfmedicatie in De wereld Draait Door geweest met Bo van Splibeeck (transgender vrouw) en Guy T’Sjoen (endocrinoloog in Gent). Het item start na op ca, 21.20 minuten.