Meer: Stand still fase bij kinderen

Nadat een eventuele diagnose is gesteld, worden geen medische behandelingen bij het jongere kind gestart. Pas als het kind in de puberteit komt kunnen puberteitsremmers worden gegeven. Cross-sekse hormonen worden niet voor de leeftijd van 15 jaar verstrekt en van operaties is pas sprake na het 18e levensjaar, met uitzondering van de borstoperatie bij trans jongens die al op 16 jarige leeftijd kan plaatsvinden. Ouders en/of kind kunnen tijdens de stand still periode psychische ondersteuning krijgen van andere behandelaars als gespecialiseerde (GGZ) instellingen. Zie onze pagina behandelaars, het tabblad psychologische ondersteuning. Informeer bij ons via telefoon of e-mail, zie contactgegevens, of er nog behandelaars zijn bijgekomen. Of een kind in deze periode een sociale transitie doormaakt en (meer en meer) gaat leven in het wensgeslacht is afhankelijk van de keuze van het kind en de ouders.