Je kunt op meerdere manieren in contact komen met een van onze ervaringsdeskundige vrijwilligers als je met vragen zit. De mogelijkheden staan op deze pagina opgesomd. Onze vrijwilligers zijn geen hulpverleners! Voor daadwerkelijke hulpverlening bestaan er andere, professionele organisaties. Tijdens een-op-eencontacten zijn onze omgangsregels-2021 van toepassing.

Wil je iemand spreken dan kun je met ons bellen, zie contactgegevens. Je krijgt dan contact met een ervaringsdeskundige vrijwilliger, die mogelijk je vraag kan beantwoorden, je in contact kan brengen met een andere vrijwilliger of je kan doorverwijzen naar een andere organisatie.

Buiten de kantoortijden kun je inspreken of e-mailen. Onze groepen Genderkind en ouders (Go), (H)Erkenning en Transgender en Geloof zijn via hun eigen contacttelefoon te bereiken. Voor het nummer kijk op de betreffende pagina onder ‘onderling contact’.

Je kunt contact opnemen en/of vragen stellen via de e-mail, info@transvisie.nl. Deze e-mail wordt beantwoord door een vrijwilliger van van het informatiepunt van Transvisie of doorgestuurd naar een vrijwilliger die je vragen beter kan beantwoorden.

Transvisie biedt onderstaande mogelijkheden voor een een-op-eengesprek:

Een-op-eengesprek tijdens een groepsbijeenkomst

Bezoek je een groepsbijeenkomst en wil je een gesprek hebben met een van onze begeleiders, dan kun je dat ter plekke vragen. Als een van de begeleiders daar, op dat moment tijd voor heeft kan deze dat gesprek met je voeren. Het kan ook zijn dat je wordt doorverwezen naar een individueel gesprek (zie hieronder).

Individueel gesprek met ervaringsdeskundige

 • Transvisie biedt de mogelijkheid tot het voeren van een individueel gesprek met een ervaringsdeskundige vrijwilliger.
 • Iemand die behoort tot de doelgroep, die met vragen zit, kan zo’n gesprek aanvragen via het e-mailadres individuele-gesprekken@transvisie.nl. Vermeld in de e-mail in ieder geval je voornaam, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Onze coördinator ‘gesprekken’ neemt vervolgens contact op (telefonisch of via de mail) om een aantal zaken helder te krijgen. Vragen die worden gesteld kunnen betrekking hebben op leeftijd, woonplaats, het geslacht waarmee iemand zich identificeert en het soort vragen die spelen. Deze informatie wordt alleen gebruikt om een zo goed mogelijke match tot stand te brengen.
 • Op basis van de antwoorden op deze vragen wordt vervolgens een match met een van onze vrijwilligers gemaakt.
 • Het aantal gesprekken dat wordt gevoerd is beperkt tot maximaal 2, waarbij de vrijwilliger het aantal in overleg met de vraagsteller bepaalt.

Individueel gesprek voor vluchtelingen

 • Transvisie zet zich in op meerdere manieren in om de situatie van transgender vluchtelingen te verbeteren. We beantwoorden vragen van vluchtelingen of (vrijwillige) hulpverleners in hun omgeving over toegang tot zorg en veiligheid. Hiervoor kan telefonisch of via e-mail contact met ons worden opgenomen, zie contactgegevens.
 • Ook kan om een individueel gesprek met een van onze vrijwilligers worden gevraagd via individuele-gesprekken@transvisie.nl
 • Transvisie offers support to transgender asylum seekers and refugees. We answer questions regarding safety or transgender healthcare for asylum seekers. Contact see contact details or with our coördinator ‘gesprekken’ via individuele-gesprekken@transvisie.nl.
 • See also our special page for transgender foreigners (including asylum seekers and refugees) about the Dutch Healthcare System.
 • If you would like to have direct contact with one of our volunteers, you can also apply for them to visit you at the asylum centre.
 • Are you, or do you know, a transgender refugee in an asylum seeker center that has been discriminated, threatened or otherwise had to deal with violent or unsafe circumstances? Haven’t you received the proper healthcare at one of these centers? Or are you housed in an area, village or city where you know nobody and feel unsafe? You can contact the hotline from TNN and COC.

Vrijwilligers van Transvisie kunnen onder bepaalde voorwaarden een bezoek bij je afleggen, zoals:

Vriendschappelijk bezoek in het ziekenhuis

Als je in een ziekenhuis wordt opgenomen voor een genderbevestigende operatie, dan vind je het misschien prettig als één van onze ervaringsdeskundige vrijwilligers daar op bezoek komt. Met hem of haar kun je bijvoorbeeld bespreken hoe de operatie is gegaan, wat je ervaringen in het ziekenhuis zijn en wat je kunt verwachten tijdens het verdere herstel. Jij bepaalt waar je het over wilt hebben. Wanneer je van het behandelteam of je arts de operatiedatum krijgt, kun je zo’n bezoek bij ons aanvragen. De vrijwilliger komt meestal bij je langs op de dag voor de operatie of de dag erna, tenzij je een eigen voorkeur aangeeft. Vraag bezoek aan via individuele-gesprekken@transvisie.nl.

Vriendschappelijk bezoek in een zorginstelling, AZC, penitentiaire inrichting, etc.

Onze vrijwilligers leggen ook incidenteel vriendschappelijke bezoeken af bij transgenders in andere zorginstellingen, in een asielzoekerscentrum, in een penitentiaire inrichting, etc. Je moet dit dan zelf aanvragen via individuele-gesprekken@transvisie.nl

In bepaalde, uitzonderlijke situaties, bv. als je geen beroep kunt doen op familie of vrienden, kan een vrijwilliger eventueel meegaan naar de afspraak met een arts als een ingewikkelde transgerelateerde, medische ingreep wordt besproken. De vrijwilliger gaat alleen mee ter ondersteuning en als luisterend oor. Jullie ontmoeten elkaar in de hal van het betreffende ziekenhuis, om vervolgens samen naar de afspraak te gaan. Na het bezoek kun je ter plekke samen evalueren wat er is besproken. Deze vriendschappelijke begeleiding is incidenteel.

Als je behoefte hebt aan deze begeleiding, vraag deze dan twee weken van tevoren aan. De vrijwilliger die met jou mee gaat heeft dan voldoende tijd om het in de eigen agenda in te plannen en contact met je op te nemen. Vraag deze begeleiding aan via individuele-gesprekken@transvisie.nl