Volwassenen

Zelfontdekking, wie ben ik?

Genderzoekend

Genderzoekend zijn mensen die zoekend zijn naar en vragen hebben over hun genderidentiteit. Ze hebben als geboren man of vrouw niet het gevoel (volledig) man of vrouw te zijn. Deze mensen verkennen de genderruimte: zijn ze man, zijn ze vrouw, zijn ze misschien wel geen van beiden of juist allebei?

 

Ben je genderzoekend? Dan is het prettig om mensen te ontmoeten die hetzelfde meemaken als jij. Je kunt een van de bijeenkomsten van Transvisie bijwonen, je kunt het Transgender infopunt (085-1303846) bellen met om je vragen te stellen of mailen naar info@transvisie.nl of je kunt een individueel gesprek aanvragen en met een ervaringsdeskundige over je zoektocht praten.

Non-binair is een parapluterm voor de grote groep mensen, die heel diverse gevoelens hebben over hun gender. De veelheid van termen die mensen voor zichzelf gebruiken geeft dit ook aan. Termen die gebruikt worden zijn: gendercreatief, ‘(gender)queer’, ‘a-gender’, ‘bigender’, ‘genderfluïde’, ‘androgyn’, ‘polygender’, ‘genderneutraal’, gender non-comform, pangender, etc. Dit is een kleine greep, er zijn er meer. Sommige noemen zich daarnaast ook transgender, anderen juist niet.

Twijfel je er aan of je wel past in de strikte tweedeling man/vrouw, of weet je dit al zeker? Je bevindt je in een groter gezelschap dan je misschien zelf denkt. Uit onderzoek onder een grote groep studenten in Rotterdam komt naar voren dat bijna 3% van hen zich niet, of niet volledig in het hokje ‘man’ of ‘vrouw’ thuis voelt. Onderzoek onder 80.000 jongeren in Amerika laat een vergelijkbaar beeld zien. Mark Hommes, wetenschapper, spreekt zelfs over 6% van de bevolking. Het gaat dus om een grote groep mensen in Nederland.

Juist omdat de gevoelens zo divers zijn is er ook een grote variatie in hoe mensen expressie geven aan hun gender, in kleding, haardracht en andere uiterlijke kenmerken. Daarmee is ook de behoefte aan hulp nogal verschillend, vaak is maatwerk nodig.

Soms is het voldoende om alleen met bijvoorbeeld kleding en haardracht te laten zien wie je bent. Soms is er wel een verlangen naar lichamelijke aanpassingen of hormoon gebruik. Soms verandert de gender in de tijd of zelfs van dag tot dag. Uiteindelijk gaat het erom dat je vooral jezelf kunt zijn en dat je de uitingsvormen vindt die bij jou passen en dat je je daarin op je gemak voelt. Lastig is dat er weinig rolmodellen te vinden zijn die zich vrij hebben gemaakt van de dwingende tweedeling. Behalve in de kunstwereld zijn non-binaire mensen nauwelijks te vinden in de media. Ook lastig is dat er nauwelijks taal is ontwikkeld. Het Nederlands kent alleen mannelijke of vrouwelijke aanspreekvormen. TNN (zie de website van TNN) heeft een poging gedaan maar dit is helaas nog geen gemeengoed geworden.

De taak van de hulpverlening is om in te spelen op jouw behoefte om een expressievorm te vinden die bij jou past. Je te helpen bij die zoektocht als dat nodig is of tegemoet te komen aan jouw specifieke wensen. Is duidelijk hoe je je gender vorm wil geven dan kan daarbij bijvoorbeeld medicatie, logopedie of een operatie passen. Aan jou om te bepalen wat bij je past.

Identificeer je je als non binair? Dan is het prettig om mensen te ontmoeten die hetzelfde meemaken als jij. Je kunt een van de bijeenkomsten van TransAnders bijwonen, je kunt het Transgender infopunt (085-1303846) bellen om je vragen te stellen, je kunt mailen naar info@transvisie.nl, of je kunt een individueel gesprek aanvragen en met een ervaringsdeskundige en praten over vragen die je hebt.

Testostrogeenmens

En als ik dan mag kiezen ben ik
testostrogeenmens
nee, liever
on-mens
geen-mens
niet geen mens, gewoon genen-mens
altijd met de wens om niet maar
een van twee te zijn ik wil niet
alles van het jouwe maar ook
niet alles van het mijne ik wil van alles
een heel klein beetje platte borst stem
verzakking zachte huid volle lippen
geen lichaamshaar of baarmoeder
maar wel de ogen van mijn moeder
en de handen van mijn vader
om mijzelf behendig weer
bij elkaar te lijmen
zoals
ik
ben
en zoals ik zelf graag zie maar
je kan niet alles hebben

gedicht van Elliot Leusenkamp

Transgender

Het woord ‘transgender’ wordt op twee manieren gebruikt:

  1. als parapluterm, waaronder een breed scala aan genderidentiteiten en genderexpressies vallen, zoals: genderzoekers, non-binaire mensen, transgender mannen of vrouwen, genderquere mensen, etc. Het woord transgender wordt in die context gebruikt voor kinderen, jongeren en volwassenen, die zich niet, of in mindere mate kunnen identificeren met het geslacht dat hen bij geboorte is toegekend;
  2. in engere zin, voor mensen die een gehele of gedeeltelijke transitie naar het andere geslacht nastreven of hebben ondergaan.
 

Weet je eigenlijk wel zeker dat jouw geboortegeslacht niet past bij je genderidentiteit en wil je daar wat mee? Je bent niet alleen. ca 0,5 % van de mensen beleeft zijn/haar genderidentiteit niet overeenkomstig het geboortegeslacht en voelt vaak de sterke behoefte daar wat aan te doen.

 

Identificeer je je als transgender? Dan is het prettig om mensen te ontmoeten die hetzelfde meemaken als jij. Je kunt een van de bijeenkomsten van Transvisie bijwonen, je kunt het Transgender infopunt (085-1303846) bellen om je vragen te stellen, je kunt mailen naar info@transvisie.nl of je kunt een individueel gesprek aanvragen en met een ervaringsdeskundige en praten over vragen die je hebt .

Aanvullende informatie

  • Op onze pagina persoonlijke verhalen;
  • Bij onze groep TransAnders, waar je mensen kunt ontmoeten die zich buiten de tweedeling uiten;
  • Op onze pagina transitie met een uitrolmenu onder volwassenen met de medische mogelijkheden als er behoefte is aan medische begeleiding of behandeling;
  • Op onze pagina ‘boeken en film tips‘ met interessante boeken en films ook voor mensen die non-binair zijn.
  • In het artikel: Trans, non-binary people have always been here. Non-binary author and prof Lee Airton wants to talk about gender.
Deze pagina is op 24 januari 2024 bewerkt.