onderlingcontact_vrouwengroep

De Vrouwengroep is een open groep voor transgender vrouwen van alle leeftijden vanaf 18 jaar en in alle fasen van het transitieproces. De Vrouwengroep is een prettige en veilige plek om andere transgender vrouwen of vrouwen met een transgender achtergrond te ontmoeten, van gedachten te wisselen en nieuwe contacten te maken. Zelfontplooiing en veiligheid staan centraal.

De Vrouwengroep is een open groep voor transgender vrouwen van alle leeftijden vanaf 18 jaar en in alle fasen van het transitieproces. De Vrouwengroep is een prettige en veilige plek om andere transgender vrouwen of vrouwen met een transgender achtergrond te ontmoeten, van gedachten te wisselen en nieuwe contacten te maken. Zelfontplooiing en veiligheid staan centraal.

Heb je het gevoel dat je meer vrouw bent dan man, dan kun je terecht bij onze Vrouwengroep of een van onze gemengde groepen. Je ontmoet er mensen die hetzelfde ervaren als jij, die dezelfde gevoelens hebben en die vergelijkbare problemen tegenkomen. Je kunt jouw ervaringen delen met anderen en ervan leren, meer zelfbewust worden en steviger in je schoenen komen te staan. Ook kun je informatie krijgen over wat een transitie van man naar vrouw inhoudt.

Op meerdere plaatsen in Nederland organiseert Transvisie gespreksgroepen waar transgender vrouwen terecht kunnen: in Nieuwegein (Vrouwengroep en Jongvolwassenengroep), in Groningen (Genderhome Groningen), in Enschede (Transgendercafé Enschede) en in Bergen op Zoom (BrabantseWalgroep). De informatie over deze groepen staat opgenomen op de betreffende groepspagina. De informatie over de Vrouwengroep staat hieronder.

Frequentie Maandelijkse bijeenkomsten
Wanneer 3e zondag van de maand
Tijden 13.00 – 18.00 uur
Locatie De Dansfabriek, Hildo Kropstraat 8, 3431CC Nieuwegein

Als gevolg van Corona worden tot nader order geen fysieke bijeenkomsten binnen georganiseerd. Wel zijn er online bijeenkomsten of soms een activiteit buiten. Kijk in de agenda of informeer bij de groep.

Een bijeenkomst kan bestaan uit een ontmoetingsmiddag, een groepsgesprek al dan niet met een vooraf bekend thema, een gastspreker, of een combinatie hiervan. In de bijeenkomsten komen allerlei onderwerpen, die met transgenderzijn te maken hebben, aan de orde. Er is ook altijd ruimte om gezellig met elkaar samen te zijn, onderling ervaringen uit te wisselen en iets te eten en te drinken.

De groep wordt begeleid door ervaringsdeskundige, vrijwillige begeleiders.

Transvisie is er voor iedereen. Wij vinden het belangrijk dat alle trans personen en hun naasten een bijeenkomst kunnen bezoeken als zij daar behoefte aan hebben. Transvisie vergoedt de reiskosten naar en van een bijeenkomst aan bezoekers met een laag inkomen, die de kosten niet zelf kunnen betalen en die de kosten ook niet vergoed krijgen van een andere instantie (gemeente, zorgverzekering, etc.). Transvisie is daarvoor aangewezen op donaties.

Vergoeding vindt in principe plaats op basis van OV-kosten. Van mensen die redelijkerwijs geen gebruik kunnen maken van het OV worden de autokosten vergoed op basis van een bepaald bedrag per km. en evt. de parkeerkosten.

Een bezoeker die hiervoor in aanmerking wil komen vraagt aan een begeleider van de groep het ‘Declaratieformulier bezoeker’ en vult dit formulier volledig in. Op het formulier geeft de bezoeker met een vinkje aan dat deze zonder vergoeding het zich niet of alleen met moeite had kunnen veroorloven om naar de groep te komen. Er hoeven geen bewijsstukken van laag inkomen of uitleg te worden bijgevoegd. We vertrouwen op de eigen inschatting van de bezoeker. Op die manier hopen we mensen tegemoet te komen die het echt nodig hebben.

De bezoeker stuurt het formulier per keer per e-mail aan penningmeester@transvisie.nl., of per post aan Transvisie, t.a.v. Penningmeester, Niasstraat 1, 3531 WR Utrecht.

Tijdens de bijeenkomsten zijn onze omgangsregels-2021 van toepassing.

Achtergrondinformatie over transgender zijn en transitie is te vinden onder de categorie ‘Transitie‘.

E-mail vrouwengroep@transvisie.nl
Algemeen nummer Transvisie zie contactgegevens
22